Postępowanie w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Kwestie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).

Zgodnie z art. 111 ust. 1 wyżej wymienionego aktu normatywnego w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje od syndyka upadłości akta szkodowe oraz wypłaca poszkodowanym i uprawnionym świadczenia z przedmiotowych umów ubezpieczenia z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Wypłata niniejszych należności następuje po ustaleniu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiedzialności i wysokości należnego świadczenia.

Nie sposób nie wskazać, iż w sytuacji, w której szkoda nie została zgłoszona do zakładu ubezpieczeń przed ogłoszeniem jego upadłości, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wedle art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku:

 • przyjmuje zgłoszenie szkody;

 • wypłaca poszkodowanym oraz uprawnionym świadczenia niezwłocznie po ustaleniu odpowiedzialności i wysokości należności.

Warto nadmienić, że osoba poszkodowana zgłasza swoje roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Zaakcentowania wymaga fakt, iż niniejszy zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody – art. 111 ust. 2 przedmiotowego aktu normatywnego.

Ponadto, art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku wskazuje, iż: „odpowiedzialność Funduszu [Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego] za zwłokę w spełnieniu świadczenia jest ograniczona do okresu, przez jaki upadły zakład ubezpieczeń pozostawał w zwłoce do dnia ogłoszenia upadłości”. Oznacza to, iż odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu przedmiotowej umowy nie obejmuje odsetek za opóźnienie zakładu ubezpieczeń powstałe po ogłoszeniu upadłości niniejszego ubezpieczyciela.

Należy także podnieść, że wypłata należnego świadczenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z tytułu ubezpieczenia OC rolników powoduje, iż w/w instytucja ma prawo dochodzenia roszczeń zwrotnych względem masy upadłości, co potwierdza art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, zgodnie z którym: „Funduszowi [Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu] przysługuje roszczenie do masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń (…)”. Warunkiem koniecznym w niniejszej sytuacji jest przedstawienie syndykowi kwot, które zostały wypłacone jako wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do momentu prawomocnego wykonania planu podziału masy upadłościowej.

Podsumowując, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przejmuje od syndyka upadłości akta szkodowe oraz wypłaca poszkodowanym i uprawnionym świadczenia z przedmiotowych umów ubezpieczenia. Jeżeli przed ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń szkoda nie została zgłoszona, osoba poszkodowana zgłasza swoje roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez którykolwiek zakład ubezpieczeń wykonujący działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Postępowanie w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


9 + cztery =