Archiwum kategorii: artykuły

Czy rolnik, który uległ wypadkowi pomagając sąsiadowi w gospodarstwie rolnym ma prawo do odszkodowania?

Kwestie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Zgodnie z … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego w sytuacji utonięcia dziecka w stawie, wchodzącym w skład tego gospodarstwa

Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło pytanie czytelniczki bloga o następującej treści: „Nazywam się Janina B. W dniu 20 czerwca 2016 roku wraz z moim 6-letnim synkiem Alanem poszliśmy do moich sąsiadów Wiesławy i Romana L. pomóc im przy zbiorze … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Dochodzenie odszkodowania w związku ze szkodą powstałą z posiadaniem gospodarstwa rolnego od zakładu ubezpieczeń oraz od samego rolnika

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie czytelnika bloga: „Jestem Janusz K. Mieszkam w miejscowości W. w województwie podlaskim. Kilka dni temu pomagałem mojemu sąsiadowi Kamilowi R. przy sianokosach. Wrzucaliśmy snopki siana do stodoły i niechcący klika snopków uderzyło … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy współwłaściciel gospodarstwa rolnego może dochodzić odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie pytanie czytelniczki bloga Janiny W. o następującej treści: „Nazywam się Janina W. Mam 50 lat. Mieszkam wraz z mężem w małej miejscowości R. w województwie podlaskim. Jestem współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Głównie gospodarstwem zajmuje się … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy można wystąpić o odszkodowanie od rolnika i zakładu ubezpieczeń za zawalenie się na osobę trzecią budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego?

Inspirację do napisania niniejszego artykułu stanowiło następujące pytanie czytelnika bloga: „Nazywam się Stefan Z. Mieszkam w małej wsi w województwie mazowieckim. Dnia 10 września 2015 roku pomagałem swojemu sąsiadowi przy kopaniu ziemniaków. Gdy wróciliśmy z pola, zacząłem zrzucać ziemniaki z … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Nieodpłatna pomoc w pracach w gospodarstwie rolnym sąsiada a odszkodowanie za wypadek

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152) reguluje m.in. kwestie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Zatem, w pierwszej … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez rolnika z tytułu nienależytego wykonania umowy przez rolnika?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez rolnika z tytułu nienależytego wykonania umowy przez posiadacza gospodarstwa rolnego została określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Czy rolnik, który zapłacił odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy może żądać zwrotu pieniędzy od zakładu ubezpieczeń w ramach umowy OC?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za nienależyte wykonanie umowy przez rolnika została uregulowana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). W pierwszej kolejności pragnę … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Postępowanie w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Kwestie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Zgodnie z … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Kwestie dotyczące Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Wedle art. 115 ust. 1 pkt 1 niniejszego … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz